Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Skvätta


Masugn

Via infarten till Skvätta Bryggväg, en bit bortom Timmergata, kan man komma till lämningarna efter en masugn och järnhanteringsanläggning från 1600-talet. Man tar av åt höger en bit före parkeringsplatsen i slutet av Bryggvägen.

I en djup ravin forsar fortfarande det vattendrag som tidigare drev masugnen. För att få extra kraft ledde man Lövsjöns vatten denna väg. Man byggde en hamn genom att sänka stenkistor på ca 4 meters djup. Där tog man emot malm, utskeppad från bl a Klumpviken i Kopparbo samt kalksten från Marmorbruket.

2001 SkvattaMen anläggningen drabbades av häftiga översvämningar och dammarna spolades bort. Efter ett nytt försök gav man upp verksamheten på 1660-talet

Vid promenaden utefter den branta sluttningen ner mot Bråviken inser man att det var tuffa villkor för våra förfäder. Allt detta arbete för att framställa en massa kanonkulor! Men det kan bli en härlig promenad, speciellt om man tar Sörmlandsleden åt väster där man passerar gamla jättetallar och svindlande utsiktsplatser innan man kommer ut på Gruvvägen.


Rövargrotta

Sörmlandsleden passerar Skvätta där man bl.a. kan se och klättra ner i en Rövargrotta med följande anslag:

De flesta grottorna i Kolmården har bildats av stora frostsprängda eller nedrasade klippblock.

Skvättagrottan belägen i bergbranten mot Bråviken är omkring 3 m bred, 4m lång och 2 m hög. Golvet består av inlagda hällar och en rökgång i en spricka visar att grottan varit bebodd.

I Kolmårdens skogar levde förr i tiden fredlösa och rövare som hade ett av sina gömslen här.

Enligt en gammal skröna skulle här ha bott ett rövarband som för att förbättra trivseln i grottan rövade till sig en piga från trakten. Hon födde fem barn, men mattillgången var knapp och barnen magra och beniga. De roade sig med att åka kana på klippan ovanför grottan.

Än idag kan man se ränderna i klippan efter deras kana.