Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Skogsvandringar


Nordost om Kopparbo ligger stora obebodda områden där skogen breder ut sig. Men det finns vägar och stigar som inbjuder till vandring, löpning eller rent av orientering. Här visas några av alternativen, men med hjälp av orienteringskartorna kan man hitta fler stigar.

Nordostkarta kompl


En rundtur via Timmergata

Den gamla vägen till Timmergata tegelbruk finns fortfarande kvar som stig. Den utgår från Karlslund. Man passerar trolska skogsbäckar och Norrtorp för att komma fram till Gängsmossen.

Man kan också korta av rundan och ta åt söder före Gängsmossen och sedan över Kvarsebovägen och förbi Lopptäppan.


En promenad runt Gängsmossen

Promenaden går på lätta vägar runt Gängsmossen. Man passerar bl.a. Björken som är ett av de hus som byggdes av bröderna Karlsson.

I Gängsmossen bröt man torv i början av 1900-talet. Sandtaget norr om Björken utnyttjades också av Timmergata tegelbruk som byggde en enkel smalspårig järnväg för transporterna.


Andra utflyktsmål mot och kring Timmergata:

Söder om Kvarsebovägen

Via sidan Stigar ..., kan man hitta bl.a. följande utflyktsmål:

Kopparbogrottan med en fantastisk utsikt mot Kopparbo.

Gruvhål på vägen till Timmergata.

Kalle-Pelles intag och resterna av en gammal ängslada.

Timmergata strand med bl.a. rester av Apberg och järnväg.


Norr om kartan

Fjällmossens naturreservat


Norr om Kvarsebovägen

Grå granit
Ett hundratal meter NO om tallen finns ett gammalt dioritbrott. Dioriten slipades redan under stenåldern till yxor och andra verktyg och ersatte då flinta. Den kallas också grå granit.

Svarta berget
Om man istället för att åka hela vägen till Norrtorp tar till höger alldeles efter åkerfälten kommer man till Svarta berget. Det är ett stenbrott från 1920-talet som sträcker sig 1 km ner mot Bråviken. Här bröt man en s k sart granit.

Tandvärkstall
Strax norr om Norrtorp står resterna av en s k trolltall med 3 m omkrets. Om man fick tandvärk skulle man sätta en spik mot det onda och sedan slå in spiken i tallen.


OBS 1!
Stigen mellan Karlslund och Lopptäppan har varit försvunnen p g a skogsavverkning. Nu är den markerad med röd-vita band. Hjälp till att hålla den upptrampad!


OBS 2!
En vandringsled mellan Kopparbo och Kvarsebo finns utstakad genom naturvårdsreservatet Bråvikenbranten.