Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Kopparbogrottan


Kopparbogrottan ligger i Bråviksbranten, inom det område som är naturreservat. Se karta.

Grottan upptäcktes 1950 av två då 13-åriga Kopparbo-pojkar, Bosse Stenbäck och Lars Gustavsson när de i sin intensivaste Kalle Blomqvist-ålder spanade på allt och alla i Kopparbo. I området mellan Karlslund, Fridhem och Timmergata finns det mycket att spana på. Där finns gamla gruvhål och lämningar från provbrytningar efter malm och kalksten. Grabbarna var ofta i området, som dessutom, framförallt ner mot Bråviken, är vilt, otillgängligt och spännande.

De upptäckte en spricka i berget och därunder ett hålrum. Med hjälp av ficklampor kunde de krypande spana in ca 30 meter. Längre in låg nedfallna stenar. Det verkade som om grottan fortsatte, men grabbarna kröp inte längre.

På golvet i grottan fanns murknade stänger och kulturlager som tydde på att grottan varit bebodd. Folkskolärare Erik Andersson i Timmergata skola kontaktades och han kopplade i sin tur in folkskollärare Torsten Engström vid Marmorbrukets skola. Engström var en känd hembygdsforskare och han gjorde grottan känd genom att skriva om den bl.a. i boken Kolmården del 1.


2001 Kopparbogrottan
Kopparbogrottan är en karstgrotta. Efter sprickbildning i berget har kalkstenen lösts upp av regnvatten.
2006 Utsikt Kopparbogrottan
50 m från grottöppningen står man på en utsiktsplats med vyer mot Bråvikens mynning, mot Vikbolandet och mot Norrköping. Här utsikt åt väster 2006.


Kopparbogrottan
Kopparbogrottan (foto ur boken "Grottor i Sverige" av Lars-Erik Åström)


Grottprofil
På skissen syns de första 20 m av grotten. Den lär vara ca 100 m med flera djupa schakt och med en utgång på andra sidan. Man behöver både ficklampa, rep, hjälm, oömma kläder och en hel del mod för att ta sig in mer än 5 m i grottan.