Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Omgivningar

Orienteringskarta "Skyttholmen"


Kartan användes vid tiomila-tävlingen 2004. Det finns också två delkartor i skalan 1:10000. Kartorna är ett bra stöd vid vandringar i skogen. De säljs av Krokeks orienteringsklubb, Strömsfors skola, tfn 011-397444.


Skyttholmen