Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Omgivningar

Rester av jordbruk i skogen


Den gamla ängsladan

Mitt i det som i dag är uppvuxen skog kan man se resterna av en ängslada. Den stod upprätt ännu på 1950-talet.

Men nu återstår bara nägra ruttna stockar och trasiga tegelpannor.

Vägen till f.d. ängsladan syns på sidan om Stigar till Timmergata.


1954 Kalle Pelles lada
Ängsladan 1954


Kalle-Pelles intag

I skogen syns också spåren av en utdikad inäga. Den visas redan på kartor från mitten av 1800-talet. Nu återstår bara dikena och en uppvuxen skog, som redan hunnit bli stormfälld.

Men ännu på 1940-talet kunde Kopparbo-barnen åka skridskor på den vattensjuka inägan som de kallade för Kalle-Pelles intag. (Kalle-Pelle bodde i det hus som idag är Klumpstugevägen 16.)


2007 Kalle Pelles fd lada
"Ängsladan" 2007.