Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Spår av järn och koppar


Det finns uppgifter från 1600-talet om att järnmalm bröts i berget Klumpen. Exakt vilket berg som avsågs är oklart, men utskeppning skall ha skett genom Kopparbo. Namnen Klumpstugan och Klumpviken lär härstamma från den tiden. På motsvarande sätt skedde transport av malm från fyndigheterna vid nuvarande Gruvstugan och Djurparken genom Bäckängens dalgång.

Utefter stigen mot Timmergata finns många spår av gruvverksamhet. Där finns öppna och vattenfyllda gruvhål och där finns högar med skrotsten. Dessa lämningar kommer från provbrytningar som genomfördes av Timmergata AB kring 1907, då företaget registrerade många inmutningar för både koppar-, järn- och marmorgruvor. En notis i Norrköping Tidning 1907:
" Vid koppargrufvan å Kopparbo, belägen å Timmergata ägor utefter Bråviken, nedlades grufdriften för omkring 40 år sedan och har därefter legat nere. Ett i Stockholm varande bolag ämnar att ånyo upptaga grufdriften därstädes."

Fyndigheterna var tydligen så dåliga att det inte blev någon större brytning. Men spåren finns kvar i naturen och muren vid nedre delen av Klumpstugestigen lär vara byggd av stenar från dessa gruvor.


2007 Koppargruva
Gruva och skrotsten ca 50m från stigen till Timmergata (foto 2007)


2007 Vattenfyllt gruvhaal2007 Gruvhaal
Vattenfyllda gruvhål vid stigen till Timmergata.