Uppdaterad 2019-01-25

  • 1

    Omgivningar

Gamla bilder från Djurparkens parkering


Nuvarande länsväg 903, i dagligt tal Kvarsebovägen, byggdes förbi Gruvstugan i slutet av 1800-talet. Den lades då rakt genom Gruvstugans och Fjuks marker. En del nya bostäder uppfördes, bl a byggde bröderna Karlsson 4 villor utefter Kvarsebovägen. Men jordbruket fortsatte samtidigt som marmorverksamheten ökade.

1939 köptes marmorfabriken och de kringliggande markerna av HSB. Verksamheten ökade och HSB sålde av mark för villabebyggelse. De tidigare åkrarna blev villaträdgårdar.

På 1960-talet etablerades Djurparken och resten av ängarna förvandlades till en stor parkeringsplats.

Från de gamla tiderna finns många byggnader bevarade. Men det finns också gamla fotografier som ger en antydan om tiden före parkeringsplatsen.


1931 Hoskord Fjuk
Bertil Ericson i Stensätter arbetar med höskörden 1931 tillsammans med en svägerska på det område som numera är Djurparkens parkering. Mellan de två syns fastigheten Hemmet som byggdes av Robert Karlsson innan han byggde Råbäck och flyttade till Kopparbo


1955c Postlador Fjuk
Fram till 1950-talet skickdes posten till affären där man fick hämta den. 1954 infördes lantbrevbärning och varje hushåll fick egen brevlåda. På bilden sätter man upp lådor i korsningen mellan Kvarsebovägen och Finnmossevägen. I bakgrunden till höger syns Lybeck och mellan gubbarna syns Hemmet.
Numera ligger en matservering bakom brevlådorna och resten är Djurparkens parkering.


1954c Infarten
Här syns samma område från Kopparbovägen med dåvarande affären till höger om fotografen.