Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Gruvstugan - HSB Stenindustri


Gruvstugan

Norr om Kopparbo låg förr en stor fastighet som kallades Gruvstugan. Vid sidan om skogs- och jordbruk har man där brutit järnmalm sedan 1600- talets mitt och långt in på 1800-talet. I början levererades malmen förmodligen till det lilla bruket som då fanns vid Skvättan. Gruvstugan ägde även mark nere vid Bråviken vid Sjöstugan så det finns anledning att anta att malmen under några tidsperioder fraktades ut på Bråviken via en hamn vid Sjöstugan. Omkring år 1810 och flera årtionden framåt bröt Stavsjö Bruk järnmalm vid Gruvstugan.

Förfadern till familjen Stenbäck, Anders Olofsson Stenbäck bodde i Gruvstugan från 1811. Han titulerades skogsuppsyningsman och senare bergbrytare. Omkring 1840 köpte han hela Gruvstugan och titulerades nämndeman och gruvfogde.


Sjöstugan arrenderades inom släkten

Gruvstugan övertogs av först sonen Olof Andersson Stenbäck och sedan av sonsonen Anders Peter Stenbäck. Under sig hade de ett stort antal torpare som arrenderade olika delar av Gruvstugan. Området vid Bråviken nedanför Bäckängen arrenderas av en bror respektive kusin till Gruvstugans ägare. Under 1930-talet avstyckade Gruvstugan flera av de gamla torpen till egna fastigheter.


Man hittade marmor och startade en industri

Man upptäckte att det fanns marmor i berggrunden vid Gruvstugan. I början fraktades stenen till bearbetning på annat håll. Men 1937, då Gruvstugan ägdes av Emil Stenbäck startade denne tillsammans med två ortsbor en marmorindustri på fastigheten. 1940 övertogs industri och större delen av marken av HSB Marmorbrott AB. Man öppnade flera dagbrott och verksamheten växte till ca 50 anställda.


Man byggde ett samhälle vid Gruvstugan

HSB styckade av många fastigheter i omgivningen och hjälpte de anställda att skaffa egna hem. Därmed uppkom det samhälle som idag ligger norr om länsvägen. Å andra sidan försökte man till det yttersta att förhindra en avstyckning av Sjöstugan.

Men marmorindustrin tappade lönsamheten och 1965 upphörde verksamheten. Som av en slump(?) startade Djurparken samma år.


Gruvstugan 1870
Gruvstugan och Sjöhagen på en karta från 1870
Gruvstugan
Samhället Gruvstugan på orienteringskartan 1985


Mer om Gruvstugan och HSB's Stenindustri.