Uppdaterad 2019-01-25

  • 1

    Omgivningar

Bröderna Karlssons by


Utefter Kvarsebovägen öster om avtagsvägen till Vildmarkshotellet och Kopparbo ligger ett antal hus. Dessa byggdes på 1900-talets början av bröderna Karlsson.


NordostkartaBröderna Karlsson föddes vid Johannisberg på vägen till Mörkhult. Där bodde under andra delen av 1800-talet en familj med 12 barn, 6 söner och 6 döttrar.
Se "Från Fjällmossen till Kopparbo".

Fem av bröderna byggde hus utefter Kvarsebovägen i början av 1900-talet. Den äldste sonen övertog familjehemmet.

Robert byggde Hemmet, Hjalmar byggde Lybeck, Per Edvard byggde Hagaborg, Leonard byggde Leonardsberg och Fredrik byggde Björken. När Robert gifte sig byggde han ett nytt hus, Råbäck nere i Kopparbo. Alla husen finns kvar, med undantag för Hemmet, som låg på Djurparkens nuvarande parkering. Mellan Lybeck och Hagaborg byggdes 1949 en villa som kallas för Björkliden.

Husen ansågs då, men inte nu, ingå i Kopparbo samhälle.

Lybeck ligger alltså nära vägen till Kopparbo. Där fanns fram till 1950-talet en mjölkbutik för boende i Kopparbo. Nu har man en parkering för besökande till Djurparken.

Lybeck och Hemmet syns också på en del äldre foton på sidan om Djurparkens parkering förr