Uppdaterad 2019-01-25

  • 1

    Omgivningar

Riksettan


1853 invigdes den nya vägen mellan Åby och Strömsfors. Man slapp då den kurviga och backiga sträckningen över Kolmårdsbergen. Istället blev det en naturskön väg, först utefter Bråviken och sedan uppför en lång men inte alltför brant backe där man så småningom får en svindlande utsikt över Bråviken.

Järnvägen tillkom inte förrän betydligt senare så från den nya riksettan kunde man se alla herrgårdarna i sluttningen upp mot Kolmården. Dessa fick visserligen en väg mellan sig och sjön men trafiken var ju inte så tät och bullrig på den tiden.

Vägen invigdes av Oscar I på dennes födelsedag 4 juli. Cermonien ägde rum på en platå intill vägen. I Norrköpings Tidningar kunde man på den tidens invecklade meningsbyggnad läsa:

"Derefter sjöngs av den församlade mängden Twenne verser av folksången, äfwen under kanonsalut och musikackompagnement och då sista tonerna av densamma samt de förnyade hurra- och lefveropen för H.M. Konungen förklingat, egnade en hwar wäl en stund åt den herrliga, ögat smekande synen af den widsträckta utsigt man eger öfwer sjön och land från denna klipp-platå, å whilken war uppsatt en kolossal, smakfullt arbetad solwisare av gjutet jern, i en särskild för tillfället på något afstånd från Oscars-Häll uppförd rymlig paviljong i form af ett öppet tempel med pelare och facad af granris och festoner emellan pelarna samt frontonen prydd med rikswapnet ...."

Tänk vad tider och språk förändras!

Men Oscarshäll, soluret och den fantastiska utsikten finns kvar. Dessutom finns där en nyuppsatt orienteringstavla som hjälper besökaren att identifiera öar, kyrkor m m. Men undvik ett besök middagstid i strålande sol för då bländas man av glittret i Bråviken.


1993 Oscarshall
Återinvigning av soluret 140 år efter kung Oscars besök.


Se sträckningen genom Kolmården