Uppdaterad 2019-01-25

  • 1

    Omgivningar

Drottning Kristinas väg


Kolmårdsskogen har under alla tider varit fruktad av de människor tvingats färdas genom skogen. Rövarna var beryktade och det finns sägner om rövare i varenda grotta i Kolmården.

Den första farbara vägen genom Kolmården påbörjades en bit in på 1600-talet mellan Gamla Krokek och Kila kyrka. Senare under 1600-talet fortsatte man från Krokek fram till Åby.

Denna väg fick namnet Drottning Kristinas väg. Senare kallades den Kungsvägen.

Mycket av den gamla vägen finns kvar och är fullt farbar. Det går att åka med bil från Åby via Strömsfors och Stavsjö till Ålberga i Sörmland. Bara några vägsträckor är ändrade sedan 1600-talet.

Från Strömsfors till Åby går vägen genom skogarna utan några avvikelser från den ursprungliga sträckningen. Vägen slingrar sig uppför branta backar och fortsätter sedan upp på det så kallade Kolmårdens tak för att sedan brant störta ner till Åby.

Det var denna del av vägen som en gång i tiden var mest utsatt för rövare i hela Kolmården. Historien säger att de som färdades från söder genom detta mörka, stora och tysta skogsområde inte kunde andas ut förrän de kommit fram till Krokeks gästgivargård.


2001 EU

I det område där rövarna fordomdags satte sig upp mot det svenska rättssamhället kan man idag få se en vägskylt med EU-symbolen överstruken och med texten: "I området gäller svensk lagstiftning".


Se sträckningen genom Kolmården