Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Jungfrukällan


Jungfrukällen ligger vid Stenstorp en bit bortanför Strömsfors (se kartan). Man hittar enklast dit egnom att åka mot Betlehem. När Östgötaleden korsar vägen strax efter Stenstorp ställer man bilen (cykeln, hästen) och går ca 200 m åt höger (öster) på Östgötaleden.

Man stöter då på ett enormt stenblock som verkar vila på bara tre punkter. Under blocket finns en vattensamling. Om det är uppsamlat regnvatten eller tillflöde från en osynlig åder under berget är oklart. Mitt i vattenspegeln ligger en ca 60 cm cirkelrund, välvd sten.

Förr i tiden offrade människor i källan. Några företagsamma personer grävde bort leran och fann mängder av mynt.

Sägner är ofta kopplade till denna typ av mystiska källor och de har många gånger använts för rituella handlingar med rötter i vår mörkaste hedendom. Det finns säkerligen mängder med jungfrukällor runt om i Sverige. Så Ingmar Bergmans film med Jungfrukälla och rövare behöver inte ha inspirerats från just denna plats.

Men vår Jungfrukälla intill Huvberget är sevärd.


Jungfrukallan
Den väl slipade stenen mitt i källan måste ha hamnat där innan berget sprack och lade stenblocket ovanpå.
Jungfrustenen
Ovanpå Jungfrukällan ligger ett imponerande stenblock.