Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Kolmården


Den kolmörka skogen

UrskogKolmården betyder den kolmörka eller svartbrända skogen. Vägarna från Stockholm söderut gick genom denna skog.

Det finns åtskilliga beskrivningar av resor i Kolmården i äldre tid. I dessa beskrivs alltid skogen som en mörk och farofylld passage, där rövare hade sitt tillhåll. Det finns det många sägner om rövargrottor, sänkta skatter och mystiska källor.

Kolmården är en flack högplatå som i söder avslutas med en ca 70 m brant mot Bråviken. Platån sluttar svagt mot norr varför vattnet något överraskande rinner mot norr. Men området närmast norr om Kopparbo avvattnats ändå via Gängsmossen och Gruvbäcken genom Kopparbo.

Lövsjön har sitt utflöde mot norr trots att man på 1600-talet försökte leda vattnet till Skvätta masugn.


Selma Lagerlöf

Generationer av skolbarn läste "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Selma Lagerlöfs beskrivning av Kolmården har därför påverkat vår syn på Kolmården. Se några avsnitt ur Karr och Gråfjälls saga.


Jungfrukällan

är en mystisk källa på lagom besöksavstånd.


Sägnen om Gullvagnen

Gullvagnen är en vacker sjö som ligger alldeles nordväst om E4 efter tunnelns från gamla E4 norr om Strömsfors. Man passerar den på väg till Jungfrukällan. Enligt sägen lastade munkarna i Krokeks kloster sina dyrbarheter på en vagn för att rädda dem från ryssarnas härjningar (i andra varianter ville man rädda dyrbarheterna undan Gustav Vasa). Vagnen sänktes i sjön, som därför heter Gullvagnen. Det berättas också om hur man genom åren har misslyckats med att bärga skatten.


Rövare

Överallt i Kolmården där det finns grottor finns det ocskå berättelser om att dessa har varit befolkade av rövare. Det berättas om hur rövare strök omkring skäggiga, trasiga och väderbitna. Hemliga stigar ledde till deras tillhåll och de som kände till deras rövarkulor vågade säkerligen inte avslöja dem, av rädsla för vedergällning.

Det var en brokig skara av äventyrare och förbrytare. Det berättas t.ex. om den unge bonden från Vikbolandet som mitt i vintern och mitt i natten blivit tvungen att fly från sitt hem efter ett dråp i hastigt mod.

Straffen under medeltiden var hårda. Villkorlig dom var ett okänt begrepp medan hängning och stympning var vanliga straff. Att leva sitt liv med de fredslösa var nog att föredra framför lagens obönhörliga arm. Det tog lång tid att utrota den uråldriga seden att "löpa till skogs" och ännu i mitten av 1800-talet levde de fredlösa av stöld, överfall och plundring av vägfarande.

Det är sannolikt att några, men inte alla, av Kolmårdens grottor var bebodda av rövare. Spår av t ex eldstäder har hittats och grottorna är förstås spännande utflyktsmål.


Carl Jonas Love Almkvist

Almkvist har genom sin sagofigur Tintomara beskrivit det mystiska i Kolmården.