Uppdaterad 2019-01-25

  • 1

    Omgivningar

Orienteringskarta "Lövsjön"


Lovsjon orient

Kartan från 1985 omfattar området mellan Krokek och Kvarsebo. Den är ett bra stöd vid vandringar i skogen. Den säljs av Krokeks orienteringsklubb, Strömsfors skola, tfn 011-397444. Det finns också en nyare karta som ritades till Tiomila-orienteringen 2004. Tyvärr visar ingen av kartorna terrängen mellan Kopparbo och Timmergata.