Uppdaterad 2018-04-19

  • 1

    Om hemsidan

Tekniken bakom hemsidan


Datorisering

Bilder och andra dokument på web-sidorna är inskannade från foton eller originalhandlingar som finns hos olika personer som bor eller har bott i Kopparbo. En del har dessutom hämtats på Internet.

Foton och dokument har omvandlats till datafiler med relativt hög upplösning. Detta för att man i framtiden skall kunna höja bildkvalitén på det som presenteras. Bilderna kan då också redigeras på olika sätt. Dessa datororiginal finns tillgängliga och kan levereras till intresserade på CD. Hör av dig till utgivaren!

De bilder som visas på hemsidan har reducerats och konverterats till jpeg. Detta innebär att bilderna blir bra på skärm och får hyggligt snabba överföringstider på nätet, men de blir inte riktigt bra vid utskrift. Detta är en kompromiss som gynnar den som har gammal dator eller dålig överföring.


Bildstorlek

När arbetet började 2001 var det en fördel att snåla med filstorleken. Bilderna på hemsidan blev då ganska små för att de som inte hade bredband skulle kunna ha nöje av hemsidorna. Men i senare versioner har bilderna blivit större.

Den första hemsidan hade en storlek på ca 7 MB. Den senaste versionen är uppe i ca 40 MB.


Konstruktionsteknik

När arbetet med hemsidorna startade var html-tekniken mindre är 10 år gammal. Sedan dess har det gått mer än 10 år och tekniken har utvecklts enormt.

2012 gjordes en genomgripande omkonstruktion. Utöver html användes då också css. Arbetet har utförts delvis med hjälp av Dreamweaver CS6.

Sidornas storlek har anpassats för visning på skärm med upplösning 1366x768 pixel, vilket är normalt för en laptop. Men det går att scrolla om man har mindre skärm.

Originalet till hemsidorna finns lagrat på lokal dator, där också ändringar och kompletteringar införs. En kopia av originalet överförs som ny version till Loopias server och kan där nås av alla som har tillgång till Internet.


Aktiva bilder

En del bilder är aktiva. Det innebär att man där kan peka på vissa föremål, t ex hus, och därmed länkas till en förklaring eller beskrivning. För att dra full nytta av länkar och annan automatik måste man acceptera att köra script och Active-X.

Om man pekar på en aktiv del av bilden byts pilen mot en hand. Det kan då komma fram en kort beskivande text.

Om man klickar på en sådan aktiv del av bilden får man i allmänhet en ny eller större bild.

Har du material som skulle passa på hemsidan? Hur skall hemsidan förbättras? Skicka gärna ett mail till oss.                                                   Kontakta oss