Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Om hemsidan

Hemsidan om Kopparbo


Start

Idén till hemsidan uppkom när vägföreningen 2002 skulle fylla 40 år. En hemsida kunde vara en lämplig present!

Det gick ut ett upprop till medlemmarna att försöka bidra med material i form av berättelser, foton och annat. Det blev en mycket god respons.

Vi visste redan tidigare att det funnits studiegrupper som försökt kartlägga hur det såg ut förr. Nu samlades och bearbetades allt detta material.

Dessutom kom det fram mycket annat. Ett fantastiskt bidrag kom från Lars Gustafsson som är född i Kopparbo. Han hade med hjälp av kyrkböcker kartlagt alla människor som genom tiderna bott i Kopparbo.

Nisse Karlsson i Bäckängen hade en stor samling med tidningsurklipp, böcker och vykort som han och hans far hade samlat. Delar av detta skannades in i dator och bearbetades.

En första version av hemsidan presenterades 2001. Sedan dess har den kontinuerligt utökats och reviderats.


Struktur

I de första versionerna av hemsidan fick man välja mellan några huvudområden. Men sedan kunde man gå vilka vägar som helst med hjälp av länkar. Man kunde hamna var som helst och hamna på samma sida flera gånger.

Man kunde inte heller veta hur många sidor man inte hade hittat. Detta var helt avsiktligt eftersom det skulle kännas som en labyrint utan slut.

Efter några år infördes manöverlister så att hemsidans struktur blev något klarare. Men den gjordes då i en teknik där manöverlisterna och informationssidorna levde två olika liv. Den teknik som då användes är inte längre standard för hemsidor och den kommer förmodligen inte att fungera i framtiden.

I den nya versionen som publicerades i slutet av 2012 är strukturen ännu klarare. Den utnyttjar ny standard och de dubbla manöverlisterna är en del informationssidan.


Browser

Browser kallas det program som varje användare måste ha för att kunna läsa hemsidorna. 2001 fanns det egentligen bara en typ av browser och det var Internet Explorer. Den hade många egenheter och följde inte helt internationell standard. Allt fler användare övergick till andra browsers.

I dag finns det många browsers på markaden. De mest använda är
Internet Explorer (Microsoft)
Chrome (Google)
Firefox (fristående)

Den senaste versionen av Kopparbos hemsida har provkörts på alla dessa.


Innehåll

Det finns ca 300 olika sidor med sammanlagt ca 450 bilder. Detta motsvarar en tjock bok. Det kan vara svårt att hitta eller orka med alla sidor vid första besöket.

De förändringar som sker visas på speciell nyhetssida. Därmed slipper trägna besökare att bläddra igenom alla sidor för att se om det tillkommit något.

Det finns risk för att en del uppgifter är fel. Det är du som läsare som kan göra hemsidan bättre! Den som kan förbättra berättelserna och vill bidra med material, gå in på slutsidan.

Referensmaterial finns listat på egen sida.