Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Vykort

Hur man fördärvar ett vykort genom att ge det färg


Detta är Kopparbos vanligaste vykort

Alla de här vykorten utgår från samma svart-vita originalfoto från 1886. Husen i förgrunden var då ganska nybyggda.

Alla korten har rubriken "Parti vid Bråviken".


Missfärgade

De flesta vykortsutgåvorna har färglagts, ibland med missvisande färg. Kortet från 1902 har ett bra tryck och är utgivet av Esping & Lundell i Norrköping. Senare kort har sämre kvalitet.

Kortet från 1911 visar en svensk flagga trots att fotot är taget på unionstiden!


Såldes långt från Kopparbo

Flera av vykorten är stämplade långt från Kopparbo. De fanns till försäljning i hela Sverige och i Åhlén & Holms katalog.


1909

1909

1902

1902

1911

1911

1903

1903