Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Vägföreningen

Vägföreningens avgifter


Fördelning av avgifter

På årsmötena beslutar man om en budget för vägunderhåll och hur mycket varje medlem skall betala.


Nu baseras avgifterna på boendet

Numera är fördelningen fastlagd så att sommarboende betalar 1,0 andel vilket 2018 motsvarar 1.500:-. Åretruntboende betalar 1,5 andelar: 2.250 :-

Dessutom betalar man 200:- om man vill disponera båtplats. Den som inte kan deltaga på arbetsdagen betalar en frivillig avgift på 200:-.


Godtycklig fördelning i början

För 80 år sedan fanns ingen fastlagd regel för hur avgifterna skulle fördelas. Den som hade råd betalade.

Vid första årsmötet 1935 fastställdes årets budget till 100:- och kostnaderna för detta skulle fördelas enligt vidstående tabell.

Sedan justerades dessa siffror ganska godtyckligt. Konsum, Timmergata och de rika sommargästerna vid stranden betalade högst avgift.


Sedan gällde taxeringsvärdena

Från 1961 gällde att kostnaderna skulle fördelas i proportion till taxeringsvärdet. Detta gällde fram till 1998.


Eget arbete

På 80 år har avgiften ökat från ca 3:- till ca 1.500:-. Under alla dessa år har gällt att man dessutom bidrar med eget arbete. I början var detta helt dominerande.


Vägunderhållskostnad 1935

Avgift Lägenhet Ägare
10:-  Eriksberg  Konsum 
5:-  Fridhem  Direktör Birger Månsson 
    Byggmästare A.W. Andersson 
  Löfsgata  Disponent J.S. Lundberg 
  Hyddan  Med. Dr. Gustaf Lindberg 
4:-  Kopparbo Grosshandlare O.T. Ringdahl 
  Fyrudden  Grosshandlare Hans Klefbäck 
  Solhem Konsul G. Beckman
  Axelsberg Herr Axel Edlund
  Björkbacken Läroverksadjunkt Per Pettersson
  Gamlebo Advokat Gunhild. Loya
3:- Strå Fröken Hanna Pettersson
    Herr Ivan Pettersson 
  Eriksdal  Fru Kristina Pettersson 
  Stensborg  Herr Edvard Johansson 
  Berga  Herr Emil Wigren
  Ekenborg  Sterbhus Otto Palm 
  Karslund  Fröken Gerda Molin 
  Råbäck Fru Olivia Karlsson 
2:-  Fjällnäs  Fru Ottilia Pettersson 
  Eriksborg  Herr Ragnar Eriksson 
  Bergdalen Herr Emrik Jonsson
  Johannelund Fru Hanna Holmér
  Sjöstugan Herr Karl Johan Stenbäck
    Herr Karl August Stenbäck
  Gustafsberg Herr Sven Andersson
    Herr Fritiof Gustafsson
  Höganäs Sterbhus Johan Edlund
  Bäckängen Herr Johan Karlsson
  Framnäs Herr Gustaf Svensson

(1936 tillkom Nils Karlsson, Bäckängen)