Uppdaterad 2022-04-20

 • 1

  Vägföreningen

Vägföreningens medlemsfastigheter


Översättning mellan gatuadress och fastighetsbeteckning

 • Bäckängsv 1     Bäckängen 1:7
  Bäckängsv 2     Bäckängen 1:8
  Bäckängsv 3     Bäckängen 1:6
  Bäckängsv 4     Bäckängen 2:2
  Bäckängsv 5     Bäckängen 1:5
  Bäckängsv 7     Bäckängen 1:4
  Bäckängsv 9     Bäckängen 1:3
  Bäckängsv 10     Bäckängen 2:3
  Bäckängsv 11     Bäckängen 1:2
  Bäckängsv 12     Bäckängen 2:4
  Bäckängsv 13     Sköthagen 3:3
  Bäckängsv 14     Bäckängen 2:1
  Bäckängsv 16     Sköthagen 2:1
  Bäckängsv 18     Sköthagen 3:2
  Bäckängsv 20     Sköthagen 3:1
  Järngruvev 5     Timmergata 1:58
  Järngruvev 7     Timmergata 1:52
  Järngruvev 8     Timmergata 1:20
  Järngruvev 9     Timmergata 1:50
  Järngruvev 10     Timmergata 1:57
  Järngruvev 11     Timmergata 1:80
  Järngruvev 12     Timmergata 1:9
  Järngruvev 14     Timmergata 1:101
  Järngruvev 15     Timmergata 1:21
  Järngruvev 17     Timmergata 1:18
  Järngruvev 19     Timmergata 1:103
  Järngruvev 21     Timmergata 1:104
  Järngruvev 23     Timmergata 1:102
  Klumpstugev 1     Timmergata 1:75
  Klumpstugev 2     Timmergata 1:90
  Klumpstugev 3     Timmergata 1:76
  Klumpstugev 4     Timmergata 1:89
  Klumpstugev 5     Timmergata 1:77
  Klumpstugev 7     Timmergata 1:78
  Klumpstugev 9     Timmergata 1:79
  Klumpstugev 10     Timmergata 1:93
  Klumpstugev 11     Timmergata 1:67
  Klumpstugev 12     Timmergata 1:66
  Klumpstugev 13     Timmergata 1:42
  Klumpstugev 14     Timmergata 1:13
  Klumpstugev 15     Timmergata 1:125
  Klumpstugev 16     Timmergata 1:44
  Klumpstugev 17A     Timmergata 1:23
  Klumpstugev 17B     Timmergata 1:41
  Klumpstugestigen 18     Timmergata 1:27
  Klumpstugev 19     Timmergata 1:38
  Klumpstugestigen 21     Timmergata 1:105
  Klumpstugestigen 23     Timmergata 1:26
  Kopparbov 9     Timmergata 1:62
  Kopparbov 10     Timmergata 1:68
  Kopparbov 11     Timmergata 1:11
  Kopparbov 12     Timmergata 1:69
  Kopparbov 14     Timmergata 1:70
  Kopparbov 15     Timmergata 1:91
  Kopparbov 16     Timmergata 1:71
  Kopparbov 17     Timmergata 1:92
  Kopparbov 18     Timmergata 1:72
  Kopparbov 19     Timmergata 1:85
  Kopparbov 20     Timmergata 1:73
  Kopparbov 21     Timmergata 1:100
  Kopparbov 22     Timmergata 1:74
  Kopparbov 23     Timmergata 1:40
  Kopparbov 24     Timmergata 1:98
  Kopparbov 25     Timmergata 1:10
  Kopparbov 26     Timmergata 1:99
  Kopparbov 28     Timmergata 1:39
  Kopparbov 29     Timmergata 1:64
  Kopparbov 30     Timmergata 1:7+1:8
  Kopparbov 31     Timmergata 1:17
  Kopparbov 31B     Timmergata 1:117
  Kopparbov 32     Timmergata 1:6
  Kopparbov 39     Timmergata 1:35
  Kopparbov 41     Timmergata 1:51
  Kopparbov 43     Timmergata 1:22
  Kopparbov 45     Timmergata 1:56
  Kopparbov 45B     Timmergata 1:115
  Kopparbov 46     Timmergata 1:126
  Kopparbov 47     Timmergata 1:45
  Kopparbov 48     Timmergata 1:31
  Kopparbov 49     Timmergata 1:32
  Litorinav 1     Timmergata 1:81
  Litorinav 2     Timmergata 1:88
  Litorinav 3     Timmergata 1:82
  Litorinav 4     Timmergata 1:87
  Litorinav 5     Timmergata 1:83
  Litorinav 6     Timmergata 1:86
  Litorinav 7     Timmergata 1:84

 • Bäckängen 1:1     Stamfastighet
  Bäckängen 1:2     Bäckängsv 11
  Bäckängen 1:3     Bäckängsv 9
  Bäckängen 1:4     Bäckängsv 7
  Bäckängen 1:5     Bäckängsv 5
  Bäckängen 1:6     Bäckängsv 3
  Bäckängen 1:7     Bäckängsv 1
  Bäckängen 1:8     Bäckängsv 2
  Bäckängen 2.1     Bäckängsv 14
  Bäckängen 2:2     Bäckängsv 4
  Bäckängen 2:3     Bäckängsv 10
  Bäckängen 2:4     Bäckängsv 12
  Sköthagen 2:1     Bäckängsv 16
  Sköthagen 3:1     Bäckängsv 20
  Sköthagen 3:2     Bäckängsv 18
  Sköthagen 3:3     Bäckängsv 13
  Timmergata 1:2     Stamfastighet
  Timmergata 1:6     Kopparbov 32
  Timmergata 1:7     Kopparbov 30
  Timmergata 1:8     Kopparbov 30
  Timmergata 1:9     Järngruvev 12
  Timmergata 1:10     Kopparbov 25
  Timmergata 1:11     Kopparbov 11
  Timmergata 1:13     Klumpstugev 14
  Timmergata 1:17     Kopparbov 31
  Timmergata 1:18     Järngruvev 17
  Timmergata 1:20     Järngruvev 8
  Timmergata 1:21     Järngruvev 15
  Timmergata 1:22     Kopparbov 43
  Timmergata 1:23     Klumpstugev 17A
  Timmergata 1:26     Klumpstugestigen 23
  Timmergata 1:27     Klumpstugestigen 18
  Timmergata 1:31     Kopparbov 48
  Timmergata 1:32     Kopparbov 49
  Timmergata 1:35     Kopparbov 41
  Timmergata 1:38     Klumpstugev 19
  Timmergata 1:39     Kopparbov 28
  Timmergata 1:40     Kopparbov 21
  Timmergata 1:41     Klumpstugev 17B
  Timmergata 1:42     Klumpstugev 13
  Timmergata 1:44     Klumpstugev 16
  Timmergata 1:45     Kopparbov 47
  Timmergata 1:50     Järngruvev 9
  Timmergata 1:51     Kopparbov 41
  Timmergata 1:52     Järngruvev 7
  Timmergata 1:56     Kopparbov 45
  Timmergata 1:57     Järngruvev 10
  Timmergata 1:58     Järngruvev 5
  Timmergata 1:62     Kopparbov 9
  Timmergata 1:64     Kopparbov 29
  Timmergata 1:66     Klumpstugev 12
  Timmergata 1:67     Järngruvev 11
  Timmergata 1:68     Kopparbov 10
  Timmergata 1:69     Kopparbov 12
  Timmergata 1:70     Kopparbov 14
  Timmergata 1:71     Kopparbov 16
  Timmergata 1:72     Kopparbov 18
  Timmergata 1:73     Kopparbov 20
  Timmergata 1:74     Kopparbov 22
  Timmergata 1:75     Klumpstugev 1
  Timmergata 1:76     Klumpstugev 3
  Timmergata 1:77     Klumpstugev 5
  Timmergata 1:78     Klumpstugev 7
  Timmergata 1:79     Klumpstugev 9
  Timmergata 1:80     Järngruvev 11
  Timmergata 1:81     Litorinav 1
  Timmergata 1:82     Litorinav 3
  Timmergata 1:83     Litorinav 5
  Timmergata 1:84     Litorinav 7
  Timmergata 1:85     Kopparbov 19
  Timmergata 1:86     Litorinav 6
  Timmergata 1:87     Litorinav 4
  Timmergata 1:88     Litorinav 2
  Timmergata 1:89     Klumpstugev 4
  Timmergata 1:90     Klumpstugev 2
  Timmergata 1:91     Kopparbov 15
  Timmergata 1:92     Kopparbov 17
  Timmergata 1:93     Klumpstugev 10
  Timmergata 1:98     Kopparbov 24
  Timmergata 1:99     Kopparbov 26
  Timmergata 1:100     Kopparbov 21
  Timmergata 1:101     Järngruvev 14
  Timmergata 1:102     Järngruvev 23
  Timmergata 1:103     Järngruvev 19
  Timmergata 1:104     Järngruvev 21
  Timmergata 1:105     Klumpstugestigen 21
  Timmergata 1:115     Kopparbov 45B
  Timmergata 1:117     Kopparbov 31B
  Timmergata 1:120     Vägföreningens fastighet
  Timmergata 1:121     Järngruvev 6
  Timmergata 1:125     Klumpstugev 15
  Timmergata 1:126     Kopparbov 46