Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Historia

Vilket område är Kopparbo?


NordostkartaI början var Kopparbo bara ett torp i sydöstra delen av nuvarande samhället. Övriga bostäder i området betecknades med sina respektive gårds- eller torpnamn.

Men ångbåtsbryggan kom att ligga intill det hus som kallades Kopparbo. Därmed blev det naturligt att kalla hela området för Kopparbo. Namnet etablerades ännu starkare när Kopparbo Konsumaffär startade 1907. De som bodde i trakten hämtade sin post i affären och därmed blev postadressen också Kopparbo.

På 1930-talet hade Kopparbo sin största utsträckning. Man uppfattade nog att det även inkluderade husen utefter Kvarsebovägen. Ägarna av Fjuk, Lybeck, Hagaborg etc åkte båt till i Kopparbo brygga, fick sin post via Konsum i Kopparbo och angav därmed att de bodde i Kopparbo.

1936 startade Kopparbo Vägförening och den omfattade bara de fastigheter som låg utefter avtagsvägen mellan Kvarsebo-vägen och ångbåtsbryggan. Senare startade HSB's marmorindustri på Gruvstugans marker och samhället kring fabriken växte.

Därmed gällde namnet Kopparbo bara för dem som ingick i vägföreningen. Detta gäller fortfarande. Kopparbo omfattar alltså i dag de hus som ligger innanför skylten "Kopparbo" vid avfarten från vägen till Vildmarkshotellet.

Denna gräns styr också vad som behandlas under hemsidans rubriker "Området" resp. "Omgivningar"