Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Historia

Den första kartan 1695


På mitten av 1600-talet beslöt kungen att Sverige skulle kartläggas. Det svenska lantmäteriet startade och fick i uppdrag att upprätta kartor över alla Sveriges byar och gårdar. Dessutom skulle översiktskartor upprättas över alla socknar.

De flesta av dessa kartor finns ännu kvar och många är vackra mästerverk.

Bilden till vänster visar kartan över Timmergata från 1695. I mitten ligger Timmergata gård med sina åkrar och ängar. Man ser tydligt vägen ner mot Timmergata strand dit man förde timmer som sedan skulle dras över Bråvikens is till bönderna på andra sidan. (Timmergata betyder egentligen Timmervägen)

I utkanterna ligger torpen. Längst ner till vänster finns torpet Löfsgata som är ursprunget till bebyggelsen i Kopparbo. Där bodde det på 1600-talet förmodligen ca 10 personer. När dessa skulle ta häst och vagn till Timmergata åkte man norrut efter bäcken och sedan norr om Gängsmossen tog man vägen mot Timmergata (denna väg finns fortfarande kvar). Om man vandrade utan tung packning gick man säkerligen stigar raka vägen genom skogen.

Området väster om bäcken (nuvarande Bäckängen) tillhörde Konungsunds socken. Det visas därför inte på denna karta. Någon motsvarande karta för det området finns inte utgiven.

Se förstoring av kartdelen över Lövsgata med ytterligare kommentarer.


Timmergatakarta 1695
Timmergatas område 1695. Ön nere till vänster tillhörde också Timmergata och heter fortfarande Kalvholmen.