Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Historia

Karta Löfsgata 1695


På kartan visas dels torpet Stora Löfsgata längst ner till vänster. Det visas ett antal byggnader utefter bäcken samt den äng/åker som numera är fotbollsplanen inklusive området fram till bäcken och upp till Klumpstugestigen.

Norr därom syns nuvarande Lopptäppan där det enligt noteringar på kartan fanns ett ödetorp, resterna efter Lilla Löfsgata.

Ytterligare längre mot norr syns Gängsmossen.

Mot öster syns det som då var Klumpekärr och som sedan blev utdikat och numera är de ängar man ser söder om stora vägen halvvägs till Timmergata.

Vägen går utefter bäcken ända ner mot Bråviken till det som då kallades Löfsgata hamn. Vägen användes förmodligen bl.a. för timmertransporter.

I övrigt finns inga andra hus eller uppodlade områden. Det kommer att dröja mer än 100 år innan torpen Stora och Lilla Kopparbo etableras. Det finns förmodligen heller ingen bebyggelse på andra sidan bäcken.

Se hela kartan.

Kopparbokarta 1695
Torpet Löfsgata 1695.