Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Historia

Häradskartan 1870


Sandviken Timmergata 1870

Detta är en bit ur den gamla häradskartan som finns för hela Östergötland. De olika kartbladen möts strax norr om stranden så där finns en skarv. I Kopparbo visas 6 torp: Sjöhagen, Bäckängen, Löfsgata, Karlslund samt Lilla och Stora Kopparbo. Fullständiga kartblad, av häradskartan eller andra kartor, på papper eller som fil, kan numera beställas på www.lantmateriet.se.