Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Historia

Kopparbos historia


Epok 5 - Ett välordnat villasamhälle

1964 startade Kolmårdens Djurpark. Verksamheten expanderade med Vildmarkshotellet och Tropicariet. De första decennierna var Norrköpings Kommun ansvarig för anläggningen, men den orsakade allt större underskott. Men sedan Djurparken övergått i privat ägo har antalet besökare ökat nästan varje år. Detta har betytt mycket för Kopparbos utveckling de senaste decennierna eftersom det är ca 150 personer anställda på dessa anläggningar och många av dem har valt att bosätta sig i Kopparbo.

Från 1970 började alltfler hus att användas året runt och antalet bofasta började åter att öka.

1983 ersattes några av de gamla vägnamnen (Strandvägen, Bergavägen etc) för att inte förväxlas med andra vägar i kommunen. Då etablerades t.ex. Klumpstugevägen och Järngruvevägen.

Vägarna asfalterades början av 1990-talet.

I början av 1990-talet beslutade man att anlägga en badstrand med gemensam badbrygga och parkeringsplats. Men i vägen för dessa planer låg en bastu tillhörande fastigheten Kopparbovägen 31. Det blev en kamp men till slut flyttades bastun.

2001 köpte Vägföreningen Tåbys mark. Fastighetsägarna äger allså indirekt all vägmark och de allmänna grönområdena kring Kopparbo. Se karta.

2002 beslutade kommunen plötsligt att Kopparbo skulle förses med ett gemensamt nät för vatten och avlopp. Fastighetsägarna fick betala mellan 50.000:- och 110.000:- för sin anslutning. Nätet var helt utbyggt 2005.

En ny detaljplan trädde i kraft i oktober 2004. Enligt denna skall Kopparbo förbli ett fritidshusområde men med ökad byggrätt. De minsta fastigheterna får ha bostadshus på 120 kvm och komplementhus på 40 kvm. För stora fastigheter kan gälla större byggrätt.

2015 anslöts Kopparbo till kommunens fibernät och ca hälften av fastigheterna anslöt sig till bredband via fibern. Det blev allt färre telefoner anslutna till det gamla kopparnätet.

Därmed har den slumrande fiskebyn från 1800-talet omvandlats till ett välordnat samhälle för både åretrunt- och fritidsboende. Stranden och Bråviken som på 1800-talet var en krävande arbetsplats har blivit ett rekreationsområde.


2002 Korvgrillning
Korvgrillning vid badplatsen efter arbetsdagen den 21 april 2002.