Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Historia

Kopparbos historia


Epok 2 - Sommargästerna kommer

I slutet av 1870-talet började de första sommargästerna dyka upp som hyresgäster hos den bofasta befolkningen. På 1880-talet började några rika Norrköpingsbor att arrendera områden vid stranden och bygga sommarvillor. Först kom snickarmästare Axel Beckman som byggde två stora villor vid Fridhem. Detta drog med sig ytterligare byggen som gav stora inkomster till lokalbefolkningen. Markägaren, L.J. Pettersson, arrenderade först ut marken och kunde sedan sälja den med god förtjänst.

Mellan 1880 och 1905 byggdes: Fridhem, Kopparbo, Björkbacken, Hyddan, Eriksdal, Skogshyddan (Fyrudden) och Solhem.

I början var det inte viktigt att äga marken. Det räckte med arrendekontrakt och avtal som garanterade tillgång till vägar och strand. Kring 1920 började man friköpa sina fastigheter, några med strandtomt, några med avtal om strand och en del utan sådana avtal. När fisken började sina, blev det svårare att försörja sig i Kopparbo. Då försvann de flesta åretruntboende. Deras hus användes bara på somrarna och i många fall såldes de till stadsbor.

Hela släkter etablerades sig utefter stranden. Kring 1915 ägde Gustaf Beckmans barn tre av strandvillorna. Kring 1940 ägde konsul Johanssons barn fyra av villorna.

Reguljär båttrafik började angöra Kopparbo kring 1880, en ordentlig väg byggdes från Sandviken 1895. Det var sommargästerna som till stor del bekostade utbyggnad av ångbåtsbryggor och lokala vägar. En affär öppnades vid Löfsgata.

Allt detta medverkade till att alltfler sommargäster bodde i Kopparbo. Det är nu som hela området började kallas Kopparbo. Många nya hus byggdes av åretruntbefolkningen strax efter sekelskiftet. Flera av dessa hyrdes ut till sommargäster medan ägarna flyttade till sina uthus.

De nya sommargästerna gav uppdrag för byggnads- och anläggningsarbeten och avsättning för fisk och jordbruksprodukter. Dessutom uppstod lönande arbeten som gårdskarl, piga etc.

På 1930-talet bodde det mer än 200 personer i Kopparbo under sommarmånaderna. Det finns många berättelser som prisar Kopparbo som sommarparadis. Se "Sommarminnen".


1882 Fridhem vykortsdetalj
På 1880-talet byggdes de första sommarvillorna vid Fridhem (i förgrunden) och Kopparbo (i bakgrunden). Men fortfarande ligger här torpställen och lador. Detalj ur foto 1886.


SvB Klumpstuguv14
Gamla foton visar välskötta trädgårdar med det klassiska tvåfärgade trästaketet runt tomten. Foto ca 1950 av Stensborg, d v s Klumpstugev.14.