Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Historia

Historien om en dalgång


6 - Fritidshusområde med inslag av åretruntboende

1968 sålde Ivan Pettersson Stora Kopparbo till Sture Bengtsson. Därmed blev det inte någon som bodde i dalgången på vintern. Det var svårt att få arbetskraft att sköta trädgårdar och staket. Skötseln måste rationaliseras med mindre prydnadsrabatter och mindre målade staket.

Tidigare hade OJ's fastighet sålts till Sven Hellbrand. Denne inhängnade slänten ner mot vattnet, som tidigare varit åker, och där fick dottern en hästhage. 1976 avstyckades den nedre delen av fastigheten och dottern byggde där den Västkuststuga, som nu har adress Klumpstugestigen 21.

Mellan 1968 och 1990 bodde ingen i dalgången på vintrarna. De bofasta var borta. Husdjuren var borta, inga svin, inga kor och inga hästar. Men kring 1990 vände utvecklingen. Några av de tidigare sommarvillorna vinterbonades och man började kunna bo där hela vintern.

För man klarar ju sig inte utan den härliga utsikten över Bråviken!


2000 Vintersol dal
Vintervy över Bråviken. Den kunde sett nästan likadant ut för 200 år sedan, men fotot togs en vinterdag 2000.


2013 5Klump
En nutida vy av dalgången. En blandning av gamla och nya hus. Foto tidig vår 2013.