Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Historia

Historien om en dalgång


4 - Marken avstyckas men stamfastigheten behåller stranden

Arbetsplats blev rekreation

Stranden som tidigare huvud-sakligen varit en kall arbetsplats för fiskarna började bli intressant för sommargästerna.


Lövsgata avstyckar och säljer

När Lars-Johan Pettersson hade avlidit började arvingarna avstycka och sälja mark. Sommargäster som byggt hus på arrenderad mark i dalgången fick köpa marken.

Runt Lövsgatas egna hus avstyckades mark så att husen blev separata fastigheter. Dessa hus såldes eller övertogs av släktingar. Klumpstugan med mark såldes 1925. Stora Kopparbo med mark övertogs av sonen Ivan Pettersson 1927.


1920c Klumpviken
Sommarvillan Kopparbo, gamla Klumpstugan, Stora Kopparbo med bostadshus och sommarvilla, Eriksdal med bostadshus, sommarvilla och lada samt sommarvillorna Hyddan och Björkbacken. Foto kring 1914. Se hela vykortet.


Eriksdal avstyckades 1931. Avstyckningen bestod av hela sluttningen från backkrönet och ner till Bråviken. Den nedre delen var en stor äng. Efter avstyckningen ägdes fastigheten av Kalle-Pelles familj. Lövsgata behöll i övrigt större delen av strandområdet. Där arbetade fortfarande fiskarna, även om sommargästerna fick tillstånd att bada och ha egna bryggor.

Resterande del av Lövsgata såldes 1932 till disp. Sigvard Lundberg i Timmergata. Men många av Lars-Johans barn och brorsbarn bodde alltså kvar i de avstyckade fastigheterna runt om i Kopparbo. I Berga bodde in på 1950-talet familjen Wigren där far och son var heltidsfiskare.

1938 avstyckade Kalle-Pelles efterlevande marken kring det äldre huset på Eriksdal och familjen bodde där bara på somrarna. Den större fastigheten, nu Klumpstugevägen 19, såldes till Oscar Johansson, OJ's slakteri i Norrköping, som varit sommargäst flera år innan han köpte fastigheten.

1944 avyttrades den sista tomten i dalgången. Det obebyggda området längst i öster såldes till familjen Olander som uppförde en sommarstuga med nuvarande adressen Kopparbovägen 45.


1940c Notfiskare vid bryggan
Fiskarna drar not i viken nedanför Ivan-Pelle sjöbod som skymtar till höger. Se artikeln om isfiske. Foto ca 1940.


1940c Bjorkbacken brygga
Sommargästerna fick ha bryggor, badhus och båtar på Lövsgatas mark vid stranden. Här Björkbackens brygga.