Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Historia

Historien om en dalgång


3 - Praktfulla sommarvillor

Sommargästerna bygger egna villor

1882 byggdes två praktfulla sommarvillor på Fridhem, öster om dalgången, och de gamla torpen som låg där försvann. 1886 byggdes en sommarvilla, senare kallad Kopparbo, i skogsbrynet väster om dalgången. Kring 1890 byggdes sommarvillorna Björkbacken och Hyddan i skogbrynet mot öster.

Delar av marken inhängnades som trädgårdar. Men sommargästerna fick inte köpa marken utan den arrenderades med s.k. förpantningskontrakt.


Vägarna upprustas

Lövsgata lät bygga färdigt vägen utefter stranden ända fram till Fridhem. Man fyllde ut stranden och byggde en snickeriverkstad.

Bergastigen genom dalgången var flitigt använd när sommargäster från övre Kopparbo skulle med båten till Norrköping eller ner till stranden. Den upprustades.


V5L1 1916 Klumpviken
Del av vykort från 1916 som visar den utfyllda stranden med snickerivekstad och bryggor. Man ser också tre villor (Klumpstugan, Stora Kopparbo och Eriksdal) som anpassats för sommargäster. Se större bild


Familjen Pettersson bygger hus för uthyrning

Lokalbefolkningen byggde enklare hus. Men man fann att det också kunde vara lönsamt att bygga hus avsedda för uthyrning under sommaren.

Kring 1897 byggde Kalle-Pelle en sommarvilla strax nedanför sitt Eriksdal (bild sida 2). 1908 byggde Lars-Johan Pettersson en andra våning på bostadshuset på Stora Kopparbo (bild sida 6). Det fick samma stil som de övriga paradhusen och kunde hyras ut på sommaren.


Lokalbefolkningen fick arbete

Lokalbefolkningen hjälpte till med byggen och underhåll. De anlade och underhöll trädgårdar. De hjälpte till i hushållet. De sålde fisk, mjölk, potatis, ägg och bär.

Det blev arbete även på vintern när husen behövde underhållas. Praktfulla trädgårdar anlades, mest omtalad är den kinesiska trädgården nedanför Hyddan.


2001 Kopparbov31
Sommarvillan Kopparbo, Kopparbovägen 31


2001 Kopparbov41
Sommarvillan Hyddan, Kopparbovägen 41. Först fanns bara en liten "hydda". Högdelen byggdes 1916.


2001 Kopparbov43
Sommarvillan Björkbacken, Kopparbovägen 43