Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Historia

Bebyggelsehistoria


Befolkningsmängden för åretruntboende fram till 1930 är uträknad från husförhörsprotokoll och borde vara ganska rätt. Antalet åretruntboende 1950 är beräknat från uppgifterna i Svensk Bebyggelse. Antalet åretruntboende därefter är uppskattat ur vägföreningens medlemsregister. Antalet 2010 är hämtade från Skatteverket.

Antalet sommarboende är uppskattat, bl a med hjälp av vägföreningens medlemsregister. Sommarboende inkluderar inte hyresgäster hos ortsbefolkningen, endast boende i egna sommarhus. Under 1900-talets första hälft fanns det förmodligen 100 inneboende sommargäster vilket innebär att invånarantalet på somrarna kring 1930 var större än idag.

Helt klart är att antalet invånare har ökat sedan Kopparbo fick centralt VA.


1800

1800

1830

1830

1880

1880

1890

1890

1900

1900

1910

1910

1920

1920

1930

1930

1940

1940

1950

1950

1960

1960

1970

1970

1980

1980

1990

1990

2000

2000

2010

2010

Uppgifterna om när husen är byggda eller om de användes för åretrunt- eller sommarboende är inte helt säkra. Fastighetsindelningen har ändrats genom åren. Hus har rivits och fastigheter har delats. Men ändå har 2004 års fastighetskarta använts som bas.


befolkning