Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Historia

Äldre namn på fastigheter


Lägenhets- och fastighetsadresser

Fram till 1970-talet användes namn som adress på lägenhet (senare fastighet). Men då krävde bl a Räddningstjänsten att man istället skulle använda vägnamn och nummer.

En del fastigheter har haft flera beteckningar.


Äldre lägenhetsnamn  Nuvarande fastighetsbeteckning  Ev. annan tidigare beteckning  Nuvarande adress(er) 
Axelsberg  Timmergata 1:10  . Kopparbov. 25 
Berga  Timmergata 1:42 och 1:66  . Klumpstugev. 12 och 13 
Bergdalen  Timmergata 1:21 . Järngruvev. 15 
Björkbacken  Timmergata 1:22  . Kopparbov. 43 
Bonnstugan  Timmergata 1:99  Ingick i Lövsgata  Kopparbov. 26 
Bäckstugan  Sköthagen 3:2  Gruvstugan med Sköthagen 1:26  Bäckängsv. 13 och 18 
Bäckängen  Bäckängen 1:7 och 1:8  . Bäckängsv. 1 och 2 
Dalstugan  Timmergata 1:57  . Järngruvev. 10 
Ekenberg  Timmergata 1:9  . Järngruvev. 12 
Eriksberg  Timmergata 1:58  . Järngruvev. 5 
Eriksborg  Timmergata 1:20  . Järngruvev. 8 
Eriksdal  Timmergata 1:38 och 1:44  . Klumpstugev. 16 och 19 
Fjällnäs  Timmergata 1:23  . Klumpstugev. 17A 
Framnäs  Timmergata 1:62  . Kopparbov. 9 
Fyrudden  Timmergata 1:64  . Kopparbov. 29 
Fridhem  Timmergata 1:31, 1:32 och 1:45  . Kopparbov. 47, 48 och 49 
Gamlebo  Timmergata 1:26  Klumpstugan  Klumpstugev. 23 
Gustafsberg  Bäckängen 2:1 och 2:4  . Bäckängsv. 12 och 14 
Hagaborg  Timmergata 1:16  . Kvarsebov. 
Hyddan Timmergata 1:35 och 1:51 . Kopparbov. 39 och 41
Höganäs Bäckängen 2:3 . Bäckängsv. 10
Högvalla Timmergata 1:50 . Järngruvev. 9
Johannelund  Timmergata 1:67 och 1:93  . Klumpstugev. 10 och 11
Karlslund  Timmergata 1:18  . Järngruvev. 17 
Klumpstugan  Timmergata 1:26  Även kallad Gamlebo  Klumpstugev. 23 
Konsum  Timmergata 1:52  . Järngruvev. 7 
Kopparbo  Timmergata 1:17 och 1:117  . Kopparbov. 31 
Källartorpet  Timmergata 1:44  Eriksdal  Klumpstugev. 16 
Leonardsberg Timmergata 1:37 . Kvarsebov.
Lilla Kopparbo  Timmergata 1:26  Klumpstugan m.fl.  Kopparbov. 31, 33 och 35
Lybeck  Timmergata 1:15  . Kvarsebov. 
Lövsgata  Timmergata 1:100 . Kopparbov. 21 
Råbäck Timmergata 1:11 . Kopparbov. 11
Sjöstugan Sköthagen 2:1 Gruvstugan med Sköthagen Bäckängsv. 16
Skogshyddan Timmergata 1:64 Hopslagen med Fyrudden Kopparbov. 29
Sommarbo  Timmergata 1:39  Även kallad Strå  Kopparbov. 28 
Solhem  Timmergata 1:6, 1:7 och 1:8  . Kopparbov. 30 och 32 
Stensborg  Timmergata 1:13  . Klumpstugev. 14
Stora Kopparbo  Först Timmergata 1:31 sedan 1:27  Tidigare Kopparbo  Kopparbov. 48 - Klumpstugev. 18 
Strå  Timmergata 1:39  Även kallad Sommarbo  Kopparbov. 28 
Talleberg  Bäckängen 2:2  . Bäckängsv. 16 
Östralid Timmergata 1:56 och 1:115 . Kopparbov. 45