Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

Kopparbos händelser


Kopparbo beskrevs tidigare som ett stilla fiskeläge. Numera kanske Kopparbo mera kan beskrivas som ett idylliskt fritidsområde med inslag av åretruntboende. Men den stilla idyllen har ibland brutits av stora eller små händelser.

En del händelser har förändrat framtiden för hela samhället medan andra läker ut ganska snabbt.

Den händelse som påverkat Kopparbo mest är förmodligen att Lövsgata upplät mark kring sekelskiftet 1900. Detta lade grunden till samhället och medförde en kraftig inflyttning av både åretruntboende och sommargäster.

Händelserna framgår ibland av dramatiska tidningsartiklar.

2005 Avloppet läcker


Avloppet rinner ut i Bråviken

Läs mer

2004 Ny detaljplan


En ny detaljplan

gäller från 2004. Enligt denna skall Kopparbo förbli ett fritidshusområde men med ökad byggrätt. De mindre fastigheterna får ha bostadshus på 120 kvm och komplementhus på 60 kvm. För de större gäller större byggrätt.

Läs mer

2002 Centralt VA-nät


Kopparbo får vatten och avlopp

Inget VA-nät i kommunal regi!
Under andra delen av 1900-talet var det återkommande hot/löften om att det skulle bli ett centralt VA-system i Kopparbo. Det ständiga beskedet från Norrköpings kommun var att ett sådant kan komma tidigast om ca 5 år. Markförhållandena i Kopparbo gjorde det alltför dyrt!

Läs mer

1990 Vägarna asfalteras


Besvärlig beslutsprocess

Sedan slutet 1930-talet hade det diskuterats fram och tillbaka om att asfaltera vägarna. De gamla grusvägarna orsakade stora underhållskostnader på en del sträckningar. Dessutom dammade vägarna under torrperioderna och man tvingades tillföra dammbidningsmedel.

Läs mer

1980 Bastun skall flyttas!


Fastigheten Kopparbovägen 31 hade under lång tid haft en förrådsbyggnad vid stranden. Den låg olämpligt och hindrade fiskarnas trafik vid bryggan. Den låg på mark som först ägdes av Lövsgata gård och sedan av Tåby Sockenallmänning.

Läs mer