Uppdaterad 2019-01-25

  • 1

    Händelser

Kopparbos händelser


Kopparbo beskrevs tidigare som ett stilla fiskeläge. Numera kanske Kopparbo mera kan beskrivas som ett idylliskt fritidsområde med inslag av åretruntboende. Men den stilla idyllen har ibland brutits av stora eller små händelser.

En del händelser har förändrat framtiden för hela samhället medan andra läker ut ganska snabbt.

Den händelse som påverkat Kopparbo mest är förmodligen att Lövsgata upplät mark kring sekelskiftet 1900. Detta lade grunden till samhället och medförde en kraftig inflyttning av både åretruntboende och sommargäster.

Händelserna framgår ibland av dramatiska tidningsartiklar.

1913 En sorg till döds


Fästmannen skjuter sig vid fästmöns lik.

Tjänstemannen vid Riksbankens kontor i Norrköping, B. Zetterlund har i tisdags på morgonen begått själfmord genom att skjuta sig med en revolver. Den sorgliga händelsen timade vid hans tilltänkta svärföräldrars sommarställe vid Kopparbo och anledningen till dramat var sorgen öfver fästmöns död. Zetterlund var förlofvad med en 27-årig fröken Wivan Petterson, dotter till grosshandlaren C.A. Petterson i Norrköping och hans maka. De unga voro mycket fästade vid hvarandra.

Läs mer

1910 Mark avstyckas


Lars Johan Pettersson kom som torpare till Lövsgata 1882. Han köpte Lövsgata 1903 och pensionerade sig kring 1910. Under dessa 30 år skedde en mycket kraftig utbyggnad av Kopparbo. Den bofasta befolkningen mer än fördubblades till ca 90 personer. 7 stora sommarvillor uppfördes där det under sommaren bodde ca 50 personer inklusive tjänstefolk. Den bofasta befolkningen började dessutom hyra ut sommarbostäder till ytterligare ca 50 gäster. Samtidigt öppnades en affär, man byggde ångbåtsbrygga och Kopparbo fick regelbunden båttrafik.

Läs mer

1909 Kopparbos enda telefon


Lövsgata skaffade telefon före 1909. Det fanns troligen två apparater på samma linje. Den ena fanns i bostaden och den andra i affärslokalen.

Läs mer

1903 Kopparbo avsöndras


Innan torparen på Löfsgata köpte marken i Kopparbo 1903 gjordes en avsöndringskarta. Den visar bostadshus, vägar och marktyper. (En lantmätare har på 1930-talet kladdat på kartan och ritat in några av de fastigheter som då var avstyckade.)

Läs mer

1889 Gamla Krokek


- kyrkan brinner

Krokeks gamla kyrka (Kung Fredriks kyrka) ödelades fullständigt av en dramatisk brand söndagen 28 april 1889. Det rådde stark blåst, och en gnista från värmeugnen i sakristian föll ned på det nytjärade taket. Elden växte hastigt, och snart stod kyrkan i ljusan låga.

Läs mer