*Uppdaterad 2017-04-23 -> Nyheter

  • 1

    Händelser

Kopparbos händelser


Kopparbo beskrevs tidigare som ett stilla fiskeläge. Numera kanske Kopparbo mera kan beskrivas som ett idylliskt fritidsområde med inslag av åretruntboende. Men den stilla idyllen har ibland brutits av stora eller små händelser.

En del händelser har förändrat framtiden för hela samhället medan andra läker ut ganska snabbt.

Den händelse som påverkat Kopparbo mest är förmodligen att Lövsgata upplät mark kring sekelskiftet 1900. Detta lade grunden till samhället och medförde en kraftig inflyttning av både åretruntboende och sommargäster.

Händelserna framgår ibland av dramatiska tidningsartiklar.

1965 Djurparken öppnar


Djurparken öppnades 1965 med kommunen som ansvarig. Det orsakade viss oro i Kopparbo. Se intervju med Ulf Svensson om hur det började. Sedan har Djurparken både utvecklats och genomgått kriser. Vildmarkshotellet byggdes 1984. Anläggningarna har övertagits av privata intressen och förlust har bytts till vinst.

Läs mer

1960 Lövsgata bebyggs


Gården Lövsgata drev ett aktivt jordbruk fram till ungefär 1940. Fram till 1950-talet användes gärdena för mullbete för kvigor tillhörande Timmergata och Skvättan.

Läs mer

1958 Byggnadsplan


Länsstyrelsens i Östergötlands län resolution angående fastställelse av förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse vid Kopparbo i Kolmårdens kommun; given efter anslag Linköping i landskansliet den 22 november 1957.

Läs mer

1955 Stranden stängs


Familjerna Karlsson i Bäckängen och Stenbäck i Sjöstugan hade bott i Kopparbo sedan början av 1800-talet. Bryggor och båtar hade legat vid stranden som ingick i Sjöstugan. Vägen fram till husen gick över Bäckängens marker. Detta medförde inga problem.

Läs mer

Har du material som skulle passa på hemsidan? Hur skall hemsidan förbättras? Skicka gärna ett mail till oss.                                                   Kontakta oss