Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

Kopparbos händelser


Kopparbo beskrevs tidigare som ett stilla fiskeläge. Numera kanske Kopparbo mera kan beskrivas som ett idylliskt fritidsområde med inslag av åretruntboende. Men den stilla idyllen har ibland brutits av stora eller små händelser.

En del händelser har förändrat framtiden för hela samhället medan andra läker ut ganska snabbt.

Den händelse som påverkat Kopparbo mest är förmodligen att Lövsgata upplät mark kring sekelskiftet 1900. Detta lade grunden till samhället och medförde en kraftig inflyttning av både åretruntboende och sommargäster.

Händelserna framgår ibland av dramatiska tidningsartiklar.

1979 Staketet ska rivas !


Av tidningsartikeln 9 juli 1979 framgår bl a:

Läs mer

1975 Skogen brinner


Det har förmodligen varit skogsbrand i närheten av Kopparbo många gånger. Den senaste inträffade 1975 då situationen blev dramatisk för ägarna av fastigheterna närmast skogen. Elden stoppades bara ett hundratal meter från Karlslund. Ur tidningsartiklar kan man läsa:

Läs mer

1970 Marmorindustrin bort


Dystra tidningsrubriker 1978:

En industriell epok går i graven
Kolmårdsmarmorn olönsam efter 700 års brytning
Sista Kolmårdsmarmorn bryts.

Läs mer

1969 Affären upphör


Konsum flyttar till vägskälet.....

På 1950-talet minskade åretruntboendet nere i Kopparbo. I stället ökade befolkningen runt Marmorindustrin vid Gruvstugan. Kopparbo Konsum flyttade 1959 från sin gamla plats vid Järngruvevägen till vägskälet för att få fler kunder. Det var närmare Gruvstugan men långt från bebyggelsen i Kopparbo.

Läs mer

1965 Djurparken öppnar


Djurparken öppnades 1965 med kommunen som ansvarig. Det orsakade viss oro i Kopparbo. Se intervju med Ulf Svensson om hur det började. Sedan har Djurparken både utvecklats och genomgått kriser. Vildmarkshotellet byggdes 1984. Anläggningarna har övertagits av privata intressen och förlust har bytts till vinst.

Läs mer