Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

2015 Ny infart till Kopparbo


2014 sökte Djurparken bygglov för en Nöjespark med bl.a. en stor berg- och dalbana. Då blev det akut att lösa trafikproblemen kring entrén. Kommunen köpte upp mark och byggde en ny väg på andra sidan Tropicariet.

Vägentogs i bruk i slutet av 2015.

Vägen var efterlängtad av Kopparboborna.


2015 Ny infart
Den nya vägen under byggnad, nov 2015. Den ansluter till Kvarsebovägen öster om Tropicariet. Till vänster går gamla delen av vägen som blivit ett bilfritt entréområde till Djurparken och Tropicariet.


Historia

Den första vägen till Kopparbo gick antagligen från Timmergata. De torpställen som skapades på 1600-talet behövde ha förbindelse med sin gårdsherre. Vägen fungerade för enkla hästtransorter. Idag syns den endast som en stig genom skogen förbi Karlslund.

När den nya stora vägen mellan Norrköping och Timmergata anlades i slutet av 1800-talet anlades antagligen också en ny anslutningsväg till Kopparbo. Den anslöt till stora vägen ungefär som idag och trafikerades bara av de fåtaliga invånarna i Kopparbo som också ansvarade för underhållet.

1935 startade en Vägförening som fick ansvaret för hela avtagsvägen från stora vägen fram till Fridhem. 1961 etablerades en ny Vägförening som även ansvarade för vissa småvägar och vägen till Bäckängen. Ansvaret sträckte sig dock inte längre för hela sträckan fram till Fridhem.

När Djurparken etablerades 1964 ökade trafiken dramatiskt både på stora vägen och på första delen av avtagsvägen till Kopparbo. Djurparken/Vildmarkshotellet breddade denna del av vägen och övertog underhållsansvaret. Men den gamla vägförrättningen gällde fortfarande.

Gångtrafiken kring Djurparkens entré och Tropicariet gav stundtals mycket problem för besökare, bussar och biltrafik. Under många år fördes därför diskussioner om att flytta vägen till andra sidan Tropicariet. Detta skedde alltså 2015.


1962c Vagskal
Fram till 1950-talet fanns inga hus bredvid avtagsvägen. Sedan flyttade Kopparbo Konsum dit och byggdes senare om till Tropicariet. (Foto 1959)


2004 Vagskalet
Fram till 2015 gich vägen mellan Djurparksentrén och Tropicariet. (Foto tidig vår 2004, innan Djurparken har öppnat)


Se även