Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

2011 Vandringsled


2009 etablerades ett naturvårdsområde "Bråviksbranten" utefter kusten mellan Kopparbo och Kvarsebo. Genom området röjde Länsstyrelsen en vandringsled, som startar vid Karlslund där det står en orienteringstavla.

2011 inrättads ett naturvårdsområde även mellan Kopparbo och Marmorbruket.

De två vandringslederna knyts ihop genom Kopparbo, där skyltar finns uppsatta. Hela vandringsleden går nära Bråviken, oftast högt över vattnet. Man passerar många platser med en härlig utsikt över Bråviken och Vikbolandet. Leden är hela vägen utmärkt med orange pilar och/eller orange markering runt trädstammar.


2009 Braviksbranten2
Östra delen av naturvårdsområdet som sträcker sig utefter kusten men utelämnar Kopparbo och Timmergata strand.


Vandringsleden mot Kvarsebo startar vid Karlslund där det står en orienteringstavla. Leden sammanfaller bitvis med Sörmlandsleden. Man kan vid några ställen vika av från leden och gå ut på stora vägen. Vandringen är bitvis krävande men med många naturupplevelser. Man passerar rövargrottor, underbara utsiktsplatser, fantastiska träd och klippformationer. Man kommer sannolikt också att få se havsörn.

Vid Skvätta passerar man en Rövargrotta och kan också se resterna av järnhantering från 1600-talet.

Vandringsleden mot Marmorbruket utgår från Bäckängsvägen 18 där den utnyttjar den gamla trappan som Djurparken byggde på 1970-talet. Efter Vildmarkshotellet använder man den gamla Kopparbostigen, även kallad Marmorstigen. Leden är måttligt krävande.

Leden är användbar för den som vill ta närmaste vägen till en danskväll på Vildmarkshotellet. Men då bör man ha dansskorna i en påse. Dessutom bör man ta sig hem medan det är ljust eller använda pannlampa.


2013 TrappanNer2011 VandringsledStartpunkten för leden mot Marmorbruket med krävande trappa, foto 2013. Till höger: Vägvisning inom Kopparbo


Den östra delen passerar: Kalle-Pells intag, gruvor, Kopparbogrottan och Skvätta masugn.