Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1990 Vägarna asfalteras


Besvärlig beslutsprocess

Sedan slutet 1930-talet hade det diskuterats fram och tillbaka om att asfaltera vägarna. De gamla grusvägarna orsakade stora underhållskostnader på en del sträckningar. Dessutom dammade vägarna under torrperioderna och man tvingades tillföra dammbidningsmedel.

1970 ansåg en majoritet av medlemmarna att det var dags för en asfaltering av Framnäsbacken. Men beslutet fick inte erforderliga 2/3-delar.

1985 gjordes åter en undesökning av asfalteringskostnaderna. Kopparbovägen 800 m plus Klumpstugevägen 225 m beräknades kosta 300.000:-. Inget beslut togs.


En lyckad asfaltering

Efter många års beslutsvånda lyckades 1989 års styrelse få till ett beslut om asfaltering. Anslutningen till Djurparksvägen, Framnäsbacken och Brinkbacken blev först.

Medlemmarna uttryckte sin tacksamhet på nästa årsmöte, där man tog ett enhälligt beslut om att fortsätta asfaltera huvuddelen av vägarna för ca 200.000:- vilket skulle betalas med lån. Så 1991 var huvuddelan av vägarna asfalterade.

Nu lär det knappast finnas någon som ångrar asfalteringen. Speciellt sedan lånet slutbetalats 1998.


Ny asfaltering

Asfalt håller inte i evigheter. Några av de mest utsatta partierna har repararerats under åren.

Så det passade bra att de flesta vägarna grävdes upp när centralt VA-system installerades 2002-2005.

Därmed blev en stor del av vägnätet asfalterat på nytt. Kostnaderna hamnar på framtida VA-räkningar istället för att debiteras via Vägföreningen.