Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1979 Staketet ska rivas !


Av tidningsartikeln 9 juli 1979 framgår bl a:

Staketet- Staketet ska rivas.
Det beslutet har länsstyrelsen i Östergötland fattat. Staketet det gäller finns i Kopparbo på norra Bråviksstranden. I åtta år har Georg Karlsson, Norrköpingsbo och stugägare i Kopparbo, och Kopparbo vägförening diskuterat det här staketet fram och tillbaka. Georg Karlsson har hävdat att staketet strider mot allemansrätten. Vägföreningens majoritet har haft en annan uppfattning. Nu har länsstyrelsen gett Georg Karlsson rätt. Senast sista augusti ska staketet vara borta.


Området man stridit om är en smal landremsa mellan sjön och Strandvägen. Den används bl a till uppläggningsplats för båtar. Någon stugbebyggelse finns inte där det nu aktuella staketet satts upp.

- Det är fel att några stycken försöker privatisera stranden, säger Georg Karlsson. Det är på flera håll man hindrar allmänheten från tillträde till stranden genom att sätta upp staket och skyltar med "Privat område" och liknande.

VIKTIGT UPPLYSA

- Jag tycker det är viktigt att upplysa folk om att staket och skyltar ofta är uppsatta olagligt.

- Bråvikenområdet är på Kolmårdssidan på olika sätt av betydelse för rörligt friluftsliv, säger länsstyrelsens naturvårdsenhet i en skrivelse.

- Genom strandens relativa otillgänglighet och genom bebyggelse och andra anordningar är de för allmänheten tillgängliga strandområdena begränsade.

BYGGNADSNÄMNDENS ANSVAR

Länsstyrelsen uppmärksammar också Norrköpings Byggnadsnämnd på att det finns fler staket på den här strandremsan som uppenbarligen är olagliga.

I och med länsstyrelsens påpekande till byggnadsnämnden bör alltså beslutet om stängslet i Kopparbo få betydelse också för norra Bråviksstranden i övrigt där man stängt av bitar av strandremsan. I det fall länsstyrelsen nu avgjort äger den som har staketet inte ens marken. Det är Tåby sockenallmänning som äger marken.