Uppdaterad 2018-04-19

  • 1

    Händelser

1960 Lövsgata bebyggs


Gården Lövsgata drev ett aktivt jordbruk fram till ungefär 1940. Fram till 1950-talet användes gärdena för mullbete för kvigor tillhörande Timmergata och Skvättan.

I byggnadsplanen som antogs 1958 gavs det möjlighet att bygga fritidshus på delar av Lövsgataängen och i angränsande skogspartier. Men en del av ängen finns fortfarande kvar som grönområde och lekplats.

Genom bebyggelsen kring Lövsgataängen blev det betydligt fler sommarboende i Kopparbo.

Se även
- Infarten till Kopparbo
- Utsikt från Råbäck


1935c Lövsgataängen fr Johannelund

De första husen på ängen byggdes 1959. I bakgrunden Johannelund till vänster och Konsum och Eriksberg till höger. Fotot taget från Bäckängssidan.


1950c Angen 

Gården Lövsgata ligger till höger på denna teckning av ängen på 1950-talet. Till vänster husen Järngruvevägen 9 till 5.


2001 Lovsgataangen byggd
Ungefär samma vy 2001. Men nu ligger här alla husen på Litorinavägen.

Har du material som skulle passa på hemsidan? Hur skall hemsidan förbättras? Skicka gärna ett mail till oss.                                                   Kontakta oss