Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1948 Båttrafiken upphör


1948 slutade den reguljära båttrafiken till Kopparbo.

Då blev man hänvisad till att åka med häst, buss eller bil till Norrköping. Alla alternativen var nog sämre än båten.

Det var inte konstigt att folkmängden minskade.


1924 Buss
Ännu sämte bekvämlighet var det säkert med denna buss som gick mellan Kolmården och Norrköping på 1920-talet


1940 Buss
Från 1940 körde denna buss passagerare mellan Norrköping och Kvarsebo. Man fraktade också strömming i en släpvagn. Det var nog inte värst bekvämt på den tidens grusvägar. Under kriget gick bussen på gengas.