Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1941 Ny ångbåtsbrygga


1940 var ångbåtsbryggan i så dåligt skick att en omfattande reparation var nödvändig. Ett gammalt avtal mellan ägaren och ett antal fiskare hade gått ut 1932 och bryggan hade därefter förfallit så att ångbåtsbolaget hotade att sluta trafikera Kopparbo.

Vägföreningen tillsatte en kommitté. Kostnader för reparation och framtida underhåll fick inte sammanblandas med vägföreningen. Men utdebitering sköttes gemensamt.

Man fick gratis plocka ut 51 st, ca 5 meter långa, pålar från Timmergatas ägor. Arbetet utfördes av fiskarna själva.

Enligt protokoll skall kostnaden för reparation och framtida underhåll utdebiteras "så rättvist som möjligt".

Men 1943 var bryggan åter i behov av reparation. Det framgår att man vissa dagar kunde landa 2 à 3 ton strömming på bryggan. Aktiviteterna på bryggan slet givetvis även på vägarna.


1962 Bryggan fall
Det finns ingen bild på hur ångbåtsbryggan såg ut före den omfattande ombyggnaden. Men redan efter 20 år hade den åter börjat falla ihop. Foto 1962, den gamla förrådsbyggnaden i bakgrunden.