Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1936 Kreatursgrindar bort


Vägen rätas

Vägen ner till Kopparbo var fram till 1930-talet svår att ta sig fram på, speciellt om vårarna.

1934 började man att räta ut den krokiga delen mellan Framnäs och Råbäck (Kopparbovägen 9 och 11). Men fortfarande måste man öppna och stänga två grindar för att få passera eftersom det gick kreatur i skogen. Dessutom gick vägen på en träbro över bäcken.

1935 startade den första vägföreningen.


Grindslanten försvinner!

1936 inhägnades vägen så att grindarna kunde tas bort. Men grindarna hade varit en bra inkomstkälla för de barn som bodde i närheten.

Den nedre grinden låg vid Råbäck. Det uppkom slagsmål mellan barnen om vem som skulle få öppna grinden och därmed få grindslanten.

Maj-Britt Karlsson i Råbäck har berättat att hon fick ihop 15 kr som grindöppnare och för det köpte hon en begagnad cykel.

Grinden skymtar på ett gammalt vykort.


Träbron över bäcken ersätts

Det var speciellt besvärligt att passera bäcken. Fram till 1945 fanns där bara en enkel träbro som ofta kördes sönder.

Påfrestningen var stor eftersom tunga timmertransporter passerade bron för att sedan gå över Bråviken.

Bron reparerades nästan varje år men 1945 lyckades man samla ihop pengar för att ersätta bron med en vägbank där bäcken gick genom cementrör (samma som fortfarande finns kvar).

Grindslanten2003 Bron