Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1913 En sorg till döds


Fästmannen skjuter sig vid fästmöns lik.

Tjänstemannen vid Riksbankens kontor i Norrköping, B. Zetterlund har i tisdags på morgonen begått själfmord genom att skjuta sig med en revolver. Den sorgliga händelsen timade vid hans tilltänkta svärföräldrars sommarställe vid Kopparbo och anledningen till dramat var sorgen öfver fästmöns död. Zetterlund var förlofvad med en 27-årig fröken Wivan Petterson, dotter till grosshandlaren C.A. Petterson i Norrköping och hans maka. De unga voro mycket fästade vid hvarandra.

För tio månader sedan insjuknade fröken Petterson i en svår sjukdom, i hvilken hon i måndags afled i Kopparbo. Zetterlund som under hennes sjukdom ofta besökt henne, hade rest dit ut äfven på lördagen och med anledning af hennes dåliga tillstånd kvarstannade han äfven öfver måndagen. Dödsscenen hade varit mycket gripande och hr Zetterlund var efteråt djupt förkrossad. I tisdags på morgonen klädde han sig som vanligt och gick därpå vid 8-tiden ut i dödsrummet där den aflidna ännu låg i sin säng. Han satte sig i en länstol bredvid och affyrade med en browningrevolver ett skott mot bröstet. Skottet synes ha varit ögonblickligen dödande. När husets folk till följd af knallen rusade till anträffades Zetterlund sittande död i stolen.

I sängen fanns att brefpapper med några af Zetterlund nedskrifna rader, hvari han sade sig icke kunna öfverlefva fästmön, och uttalade äfven en önskan att han måtte få hvila i samma graf som hon. Ett par förseglade bref anträffades äfven i rummet. Det ena var adresseradt till hans far, sjökaptenen B.G. Zetterlund i Luleå och det andra till en syster bosatt i Norrköping.

Liken af de båda trolofvade fördes i tisdags afton med ångbåt från Kopparbo till Norrköping.

Zetterlund var född 1886 i Nordmaling och kom 1910 till Norrköping. Under sin vistelse där har han gjort sig mycket omtyckt af alla med hvilka han kommit i beröring.


Dramat utspelade sig på Fridhem som mellan 1909 och 1917 ägdes av grosshandlaren Carl August Petterson. Den döda Wivan Petterson var äldst av 9 syskon.


image
Artikeln var införd i Kalmar Tidning 22 aug 1913. Klicka för större bilden.