Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1889 Gamla Krokek


- kyrkan brinner

Krokeks gamla kyrka (Kung Fredriks kyrka) ödelades fullständigt av en dramatisk brand söndagen 28 april 1889. Det rådde stark blåst, och en gnista från värmeugnen i sakristian föll ned på det nytjärade taket. Elden växte hastigt, och snart stod kyrkan i ljusan låga.

Folk strömmade till från alla håll. Man bildade kedjor för vattenlangning, men allt var fåfängt. Skräckslagna stod församlingsborna och såg, hur flammorna ödelade deras kyrka.

Det dånade och fräste. Tornet störtade ned med ett brak, de enkla träkorsen över gravarna fattade eld och den späda grönskan kring kyrkan skrumpnade i den intensiva hettan.Klockan nio, på mindre än två timmar, hade kung Fredriks kyrka skattat åt förgängelsen.

Den hade då varit församlingskyrka under 141 år. Dagen efter branden sågs sörjande församlingsbor vandra omkring vid de rykande ruinerna. Bland dessa hittades då en malmtacka som var resten av de nedsmälta klockorna. Den sotsvärtade malmklumpen, av en underligt förvriden form, skänktes år 1956 till Krokeks hembygdsförening och förvaras i hembygdsgården.

Det byggdes aldrig någon ny kyrka på den traditionsmättade platsen. Efter en lång strid mellan olika viljor i Krokek, beslöts att en ny kyrka skulle placeras närmare den moderna bebyggelsen, ungefär mitt emellan hamnen i Sandviken och järnvägsstationen i Krokek. Striden medförde att den nya kyrkan inte blev klar förrän 1896.

Som ett minne av gångna tider står nu en ruin. Kvar finns också den gamla kyrkogården som numera används som minneslund.

På den kyrkogården kan man hitta intressanta gravstenar över bemärkta personer från Marmorbruket men även över en gammal klockare:

"Här vid denna sten
hvilar sina ben
Klåkaren Hultsten.
Han gav sin själ
i Jesu hand år 1798."


Nu breder sig en stämningsfull tystnad över den plats som under århundraden var bygdens andliga medelpunkt. Den urgamla färdvägen ligger öde.


Vykort odekyrka
Kyrkoväggen på vykort från början av 1900-talet. Numera är murresterna bara någon meter höga.


Odekyrka
Krokeks ödekyrka, tidigare Kung Fredriks kyrka. (En teckning av hur krkan såh ut på 1850-talet finns på annan sida.