Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Byggnader med speciellt kulturhistoriskt värde


Fyra byggnader i Kopparbo har i detaljplanen betecknats som speciellt skyddsvärda.

2010 Kopp11Råbäck byggdes 1905 av tegelbruksarbetaren Robert Karlsson. Det byggdes så stort att man kunde hyra ut det till flera sommargäster. Den egna familjen bodde då i det mindre huset. Robert Karlssons ättlingar sålde huset 2013.


2001 Kopparbov43
Björkbacken
byggdes ca 1895 som sommarvilla för en änkefru Selma Malmström. Det köptes 1903 av slaktare P-A Pettersson och har sedan dess ägts av hans ättlingar.


2002 Kopparbov49Fridhem byggdes ca 1882 som sommarvilla för snickarmästare Axel Bäckman. Det köptes 1918 av konsul Birger Månsson och har sedan dess ägts av dennes ättlingar.


2003 Klumpstugestigen 18 syrenerStora Kopparbo byggdes ca 1890 som "hyreshus" av Lars Johan Petersson. 1908 byggdes en andra våning för uthyrning till sommargäster. Lars Johans son Ivan bodde i huset till 1968 då det såldes till Sture Bengtsson. Det ägs nu av dennes son .