Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Utsikt från Fridhemsberget 2013


2013 Klumpv

Fotot är taget en vårdag 2013 från den gamla flaggstångsställningen på Kopparbovägen 48.

Träden har ännu inte fått löv men gräset börjar grönska. Men många barrträd hindrar ändå att man ser alla hus.

Fotot används för att skapa en jämförelse med äldre foton tagna från samma plats.