Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Koppartorpet - Stora och Lilla Kopparbo


Koppartorpet - Kopparbo

Slutet av Kopparbovägen hade bebyggelse redan på 1700-talet. Här låg ett torparställe som kallades Koppartorpet. Det etablerades kanske i samband med järnmalmsbrytningen i berget Klumpen (ev beläget vid Gruvstugan). Viken nedanför torpet kallades Klumpviken och var bl.a. utskeppningshamn för malmen som möjligen fraktades till Skvätta bruk. Torpets namn förkortades senare till Kopparbo.

Från 1742 finns torpet upptaget i husförhörsböcker. Torpare var då Anders Bryngelsson och senare hans son Carl. 1763 flyttade Anders Olofsson in som torpare. Han kom från Fjällmossen och var förfader till släkten Stenbäck som senare bodde vid bl.a. Sjöstugan. Han dog 1768, blott 35 år gammal, och efterlämnade en stor familj med barn mellan 0 och 12 år. Äldste sonen Olof Andersson, född 1756, övertog torpet.

Olof Andersson och hans hustru Anna Cajsa fick 8 barn. Torparlivet var hårt. De miste 3 barn före 1 år och ett fjärde före 6 år. De flyttade 1804 till Fjuk och ny torpare blev Måns Olofsson. Kring 1815 delades torpet Kopparbo på Lilla och Stora Kopparbo.


Kopparbo 1870
På Häradskartan från 1870 fanns St. Kopparbo angivet vid nuvarande Kopparbov. 48 och L. Kopparbo vid nuvarande Klumpstugev. 23.


Lilla Kopparbo

Lilla Kopparbo utgjordes bl.a. av Klumpstugan som byggdes i slutet av 1700-talet. Efter ombyggnad används den ännu som bostadshus, med adress Klumpstugestigen 23.

Efter Måns Olofsson övertogs torpet av svärsonen Henrik Jonsson. Men denne drunknade samtidigt med torparen på Stora Kopparbo 1831 "vid lastning av båt". Torpet övertogs då av svärsonen Sven Svensson. Dessutom bodde de två torparänkorna (mor och dotter) kvar på torpet.

1845 blev muraren Petter Edlund torpare i Lilla Kopparbo. (De två tidigare torparänkorna bodde fortfarande kvar.) När Petter blev gammal övertogs torpet av sonen Johan. Johan flyttade 1891 till Höganäs, nu Bäckängsvägen 10. Petter dog 1894 och då flyttade hustrun också till Höganäs. Se mera om släkten Edlund.

Torpet finns på vykort från 1886. Då hade delar av torpets marker utarrenderats till den sommarvilla som nu har adressen Kopparbovägen 31. Efter 1894 finns det inga fastboende registrerade på Lilla Kopparbo.


Stora Kopparbo

Stora Kopparbo låg vid nuvarande Kopparbovägen 48. Rester av det gamla huset fanns kvar i grunden till den sommarvilla som senare byggdes ungefär på samma plats.

Mellan 1812 och 1880 fanns det 6 torpare. Torparna kom från gårdar kring Bråviken och flyttade också vidare inom området. Kring 1860 byggdes nya hus för Stora Kopparbo på området norr om Lilla Kopparbo (Klumpstugestigen 18). Det gamlade huset hyrdes ut till fiskare och kallades för Fridhem.

En av torparna, Karl Karlsson, byggde sig ett hus längre upp i skogen och etablerade sig som torpare i Karlslund.

Den fortsatta berättelsen om hus och människor omkring Koppartorpet följer man bäst i sidorna om Dalgångens historia.