Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Fridhem


På Fridhems område låg sedan mitten av 1700-talet det ursprungliga torpet Kopparbo. 1817 tillkom ytterligare ett torp i närheten av nuvarande Klumpstugestigen. Det första torpet döptes då till Stora Kopparbo medan det nya torpstället blev Lilla Kopparbo. På sidan om Koppartorpet framgår några av alla de personer som bodde i dessa torp.

Fridhem omnämns i husförhörslängderna från 1860. Då bodde skeppare Karl Gustaf Quist där tillsammans med hustru och 5 barn.

1880 arrenderades Fridhem av Axel och Leonard Beckman från Norrköping. På fastigheten uppfördes två sommarvillor varav den ena byggdes på platsen för det gamla Stora Kopparbo. Detta var de första sommarvillorna i Kopparbo.

Axel Beckman bodde med familj och tjänstefolk under somrarna i Fridhem till 1909. Axel var en mycket framgångsrik möbelsnickare och hans möbler är numera högt värderade. På Fridhem bodde också Axels kusiner Leonard och Gustaf.

1909 köptes Fridhem av grosshandlaren C.A. Petterson som bodde där på somrarna med sin stora familj. Han hade 9 barn varav det äldsta dog i en dramatisk händelse 1913.

1917 övertogs Fridhems arrende av konsul Birger Månsson. Det övre huset hade då hyrts i flera år av Dr. von Unde och han fick bo kvar ända till 1926. Månsson friköpte området 1929 och delade samtidigt fastigheten i två delar.

Den nedre fastigheten, Kopparbovägen 48, såldes 1931 till byggmästare A.V. Andersson. Se konsul Månssons lyriska beskrivning av fastigheten och den underbara luften i Kopparbo.

Den övre fastigheten, Kopparbovägen 49, ägs fortfarande av Månssons arvingar.

Konsul Månsson var en viktig person för Kopparbos utveckling.



1886 Fridhem husen
Detalj ur Vykortsfoto från 1886. Till vänster gamla Stora Kopparbo (nuvarande Kopparbovägen 48) och till höger Fridhem (nuvarande Kopparbovägen 49).

2001 Trappan
Man ser fortfarande (2003) resterna av den gångväg med trappor som ledde upp till en terass i bergen ovanför Fridhem. Men nu är här mycket sly!


V5T1 1920 Fridhemsvillor340
Vykort med de två sommarvillorna ca 1920. Se större


Se även bilder från Kopparbos strandlinje.