Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Kopparbovägen 29


Fyrudden (Skogshyddan)

Det stora huset byggdes kring 1892 åt Axel Rundström (son till ägaren av grannhuset). Det kallades då för Skogshyddan. Efter några år övertogs det av Elin Beckman (änka efter Gustaf Beckman, bror till en av dem som byggde Fridhem). Det övertogs kring 1910 av dottern Helena Beckman gift med skeppsredaren Robert Göhle.

Göhle sålde fastigheten 1926 till handlaren Hans Klefbäck.


2008 Fyrudden
Uthus, huvudbyggnad och sjöstuga. Foto 2008.


1945c Fyrudden2001 Kopparbov29
Sjöstuga och huvudbyggnad. Foto ca 1930 resp. 2001.


Lars Johan Pettersson på Lövsgata, hade sjöstugan som undantag från ungefär 1910 tills han dog 1920. Han ägnade sig åt sin trädgård och fiske samt att bevaka fiskarnas arbete vid ångbåtsbryggan.

Sjöstugan ägdes av dödsboet till 1926 då den såldes till Hans och Ragnild Klefbäck. De två markområdena för huvudbyggnad och sjöstuga sammanfördes då till den nuvarande fastigheten Fyrudden.

Fastigheten övertogs sedan av barnen Klefbäck - Lind som sålde till Håkan och Monika Skoogenäs 1986.

Nuvarande ägare köpte fastigheten 1991.

På fastighetens södra udde låg tidigare Kopparbo fyr.


1942c Fyrudden
En flicka står på verandan och tittar på när ångaren "Kolmården" är på väg till ångbåtsbryggan. Foto ca 1920.