Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Klumpstugestigen 23


Klumpstugan

Klumpstugan var en del av torpstället Lilla Kopparbo. Delar av det nuvarande huset byggdes förmodligen i slutet av 1700-talet och är därmed Kopparbos äldsta bevarade hus.

Platsen kring Klumpstugan har varit bebyggd sedan 1600-talet då järnmalmsbrytning pågick i berget Klumpen. Viken nedanför Klumpstugan kallades Klumpviken och var utskeppningshamn för malmen.

Under 1800-talet beboddes Klumpstugan av ett antal torpare. De sista var Peter och Johan Edlund som 1894 flyttade till Höganäs, Bäckängsvägen 10. Se sidan om Lilla Kopparbo.

Klumpstugan syns på flera vykort av olika årgångar där man kan se fastighetens förändring.


2007 Klumpstugest23
Klumpstugestigen 23 efter utbyggnad 2007.


När torpstället upphörde hyrdes det antagligen ut som sommarbostad. Mark och hus köptes 1926 av Lennart Winge. Det ägdes fram till 1935 av fru Hanna Winge då det köptes av Gunhild Råberger-Loya, dotter till konsul Johansson i Solhem. Hennes son sålde det till den nuvarande ägaren 1990.


2001 Klumpstugest23
Foto 2001. Klumpstugestigen 23 före senaste utbyggnaden. Vänstra delen av huset är drygt 200 år gammal.


Mera om husen och människorna kring Klumpstugan finns på sidorna om: Dalgångens historia